Start »  Banery


file icon Baner animowany (duży)Hit!
Zaawansowani użytkownicy mogą pobrać plik swf.
Innym proponujemy przeklejenie poniższego kodu w źródło swojej strony. Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda baner KLIKNIJ NA TEN TEKST<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="246" height="450" id="banner_etna_duzy" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://www.etnamusic.pl/banner_etna_duzy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed src="banner_etna_duzy.swf" quality="high" bgcolor="#000000" width="246" height="450" name="http://www.etnamusic.pl/banner_etna_duzy" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
file icon BanerHit!
Baner najszybciej można wstawić na swoją stronę poprzez przeklejenie poniższego kodu w źródło w swojej strony.


<a href="http://www.etnamusic.pl/">
<img border="0" src="http://www.etnamusic.pl/banner_etna.jpg" width="400" height="184"></a>
file icon Baner animowany (maly)Hit!
Zaawansowani użytkownicy mogą pobrać plik swf.
Innym proponujemy przeklejenie poniższego kodu w źródło swojej strony. Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda baner KLIKNIJ NA TEN TEKST<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="148" height="270" id="banner_etna" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://www.etnamusic.pl/banner_etna.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed src="banner_etna.swf" quality="high" bgcolor="#000000" width="148" height="270" name="http://www.etnamusic.pl/banner_etna" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

home | historia | dyskografia | download | galeria | media | księga gości | teledyski | karaoke | partnerzy | kontakt

(c) etnamusic.pl | Etna
created by